Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.
T

yto stránky nebyly vytvořeny kvůli osobní prezentaci. Existují jen proto, aby podpořily boj skvělých studentů a učitelů plzeňských práv proti bezpráví a zvůli. Na těchto stránkách budou proto přinášeny důkazy toho, že Fakulta právnická byla a je fungující institucí s dobře zvládnutým systémem výuky a vytvořenými kriterii pro hodnocení studentů (jak pravila zpráva Akreditační komise v červnu 2008). Tvrdit něco jiného je lež.

Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.

 

Chybějící rigorozní práce

Jakkoli si práce knihovníků vážím, nejsem knihovník a netuším, co se s rigorozními pracemi v knihovně nebo cestou do knihovny dělo. Sotva si někdo může myslet, že by děkan (jímž jsem byl v letech 1999 – 2005) nebo proděkan (jímž jsem byl v letech 2005–2009) odnášel všechny rigorozní práce z celé fakulty do knihovny.

Problém je také v tom, že zákon neříká, do kdy se práce mají do knihovny odevzdat, takže často zůstávají na katedrách, kde se s nimi pracuje (účel práce není napsat ji a schovat do regálu, to by byla škoda papíru, ale pracovat s ní). Ostatně na katedře, kterou jsem řídil, zatím chybí cca 10% rigorozních prací (27 z 259), zatímco třeba na katedře obchodního práva, kterou nový děkan chválí jako výkladní skříň fakulty, jich chybí třetina (9 z 28). Jsem ale přesvědčen, že někde jsou, i když některé se mohly zatoulat i při horečném přenášení hromad prací sem a tam, které ukazovala televize.

Velmi ilustrativní je případ chybějících disertačních prací: nejdřív bylo oznámeno, že jich chybí cca 35, takže vedení fakulty odstoupilo a potom se všechny našly v knihovně, kde měly být teprve připravovány ke katalogizaci.

Bohužel už měsíc ve škole nejsem, takže nevím jak a jestli se práce vůbec hledají. Je to trochu tak jako by se bývalého skladníka ptali proč něco není ve skladě ve kterém už měsíc hospodaří někdo jiný.

« Zpět

webdesign and programning
IDEAS DESIGN