Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.
T

yto stránky nebyly vytvořeny kvůli osobní prezentaci. Existují jen proto, aby podpořily boj skvělých studentů a učitelů plzeňských práv proti bezpráví a zvůli. Na těchto stránkách budou proto přinášeny důkazy toho, že Fakulta právnická byla a je fungující institucí s dobře zvládnutým systémem výuky a vytvořenými kriterii pro hodnocení studentů (jak pravila zpráva Akreditační komise v červnu 2008). Tvrdit něco jiného je lež.

Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.

 

Archiv

« |  1  |  2  |  »
nadpis

Případ Cihelny | Mýty a fakta

V poslední době se opakovaně v médiích objevuje případ golfového hřiště v Cihelnách, který je spojován s údajným zmanipulovaným konkursem společnosti KOMFORT V.P. Cihelny, když za tímto konkursem by měl údajně stát dřívější koncipient doc. JUDr. Milana Kindla, CSc. Ondřej David.

Celý článek »

nadpis

Zaznělo v médiích | Zaznělo v médiích

Randez-vous na ČT24 – Rozhovor Dany Němcové s nakladatelem Martinek Feldekem, mimo jiné i o knize Láska za časů STB. Rozhovor začíná na 1h:06m:10s

Celý článek »

nadpis

A co Užhorod? | Mýty a fakta

Před Poslaneckou sněmovnou paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy zopakovala, že hlavním problémem plzeškých práv je to, že se tam uznávalo vzdělání dosažené na ukrajinských školách.

Celý článek »

nadpis

Rychlostudenti | Mýty a fakta

Rychlostudenti představují jeden z největších bludů kritiků poměrů na plzeňských právech. Jde totiž o studenty, kteří nejenže nestudovali kratší dobu než ostatní, ale zpravidla studovali o něco déle: tito studenti nejprve studovali na jiné právnické fakultě nebo jiné vysoké škole, potom se dostali na plzeňská práva a zde „dostudovali“ už jen zbytek studia. Úsměvné je, že například zákon o vysokých školách stanoví, že absolventům tak zvaného celoživotního vzdělávání se uzná až 60% splněných studijních povinností, pokud se tedy postupuje přesně podle zákona, pak takový absolvent studuje práva podle zákona dva roky (40% z pěti let jsou totiž dva roky). Pro ty, které to zajímá, jde o § 60 odst. 2 zákona o vysokých školách.

Celý článek »

nadpis

Vztah plzeňské a karlovarské vysoké školy | Mýty a fakta

Karlovarská bakalářská vysoká škola byla první soukromou vysokou školou, která působila v právní oblasti. Absolventům této školy za stanovených podmínek bylo umožněno studovat na plzeňských právech (pokud měli stanovený prospěch, udělali rozdílové zkoušky ats.). Stejně se postupovalo i ve vztahu k jiným vysokým školám, například ve vztahu k Vysoké škole aplikovaného práva a podobně. V dubnu 2008 vznesla Akreditační komise požadavek, aby stejná možnost byla dána studentům všech bakalářských škol v republice. To vedlo k zastavení tohoto systému do doby, nežli se zjistí, zda by byl zájem a kolika lidí by se věc týkala. Další vývoj už neznám. Z karlovarské školy, ale třeba i z Vysoké školy aplikovaného práva přicházelo několik desítek absolventů ročně.

Celý článek »

nadpis

Chybějící rigorozní práce | Mýty a fakta

Jakkoli si práce knihovníků vážím, nejsem knihovník a netuším, co se s rigorozními pracemi v knihovně nebo cestou do knihovny dělo. Sotva si někdo může myslet, že by děkan (jímž jsem byl v letech 1999 – 2005) nebo proděkan (jímž jsem byl v letech 2005–2009) odnášel všechny rigorozní práce z celé fakulty do knihovny.

Celý článek »

« |  1  |  2  |  »

webdesign and programning
IDEAS DESIGN