Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.
T

yto stránky nebyly vytvořeny kvůli osobní prezentaci. Existují jen proto, aby podpořily boj skvělých studentů a učitelů plzeňských práv proti bezpráví a zvůli. Na těchto stránkách budou proto přinášeny důkazy toho, že Fakulta právnická byla a je fungující institucí s dobře zvládnutým systémem výuky a vytvořenými kriterii pro hodnocení studentů (jak pravila zpráva Akreditační komise v červnu 2008). Tvrdit něco jiného je lež.

Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.

 

Co k čemu lne

Kvalitu kohokoli, ba i čehokoli, poznáme i podle toho, k čemu lne. Aneb o čapkovském zákoníku.

A podle toho, k čemu lne, je logicky náš občanský zákoník to nejuniverzálnější dílo, s jakým se lze vůbec setkat (pravda, některá setkání jsou celkem děsivá).

Nejen s veverkami či nosály, případně mývaly, je třeba bojovat, jak s moudrostí a udatností sobě vlastní činí Evropská unie (neboť kdo jiný by v současné době vážně ohrožoval evropské hodnoty, tradice a spolupráci, než právě veverky, mývalové a jim podobní). Proto jsme si do tamního parlamentu vyslali ty nejlepší a nejchytřejší z nás (např. všelijaké spravedlnostní exministry), aby správně odhalili, proti čemu je nutno právě nyní usilovně bojovat.

Mýlil by se proto ten, kdo by se snad zcela nesprávně domníval, že hrozbou našemu způsobu života by mohlo být třeba právo šaria nebo něco podobného.

Naopak, i ti nejzavilejší imámové jistě záhy zjistí, že něco jako šariu vůbec netřeba prosazovat, protože ji nijak nepotřebují. Stačí jen s osobami názorově blízkými oslavovat již platný a účinný občanský zákoník.

A hned mohou zdařile a legálně šikanovat jiné z důvodu jejich pohlaví, tedy třeba proto, že jde o ženy, nebo z důvodu věku, jiné víry a podobně. Pravda, máme poněkud matoucí antidiskriminační zákon č. 198/2009 Sb., podle jehož § 2 odst. 2 se za přímou diskriminaci považuje, pokud se s někým zachází méně příznivě než s jiným z důvodu pohlaví nebo třeba náboženského vyznání.

Jenže, jak přece praví důvodová zpráva k mnohem novějšímu občanskému zákoníku, jeho § 3 odst. 2 obsahuje ty zásady, k nimž „považuje za správné se soustředěně přihlásit,“ přičemž se „sleduje hodnotová stupnice, k níž celá stavba občanského zákoníku lne.“

A k čemu že to tedy lne celá stavba občanského zákoníku? Podle § 3 odst. 2 písm. c) k nedostatku věku, rozumu či k závislosti postavení, zatímco k náboženství, natož pak k pohlaví stavba zákoníku rozhodně naopak nelne, nebo se k tomu aspoň ani slůvkem nehlásí.

Ostatně, i když to s délkou studia Karla Čapka nebylo nijak slavné, páni autoři našeho zákoníku ho nijak nediskriminují a vycházejí naopak velmi důsledně z jeho myšlenek, zejména z oné: co nemůžeš udělati sám, pokaz aspoň ostatním. V tomto směru se honosíme kodexem vpravdě čapkovským.

« Zpět

webdesign and programning
IDEAS DESIGN