Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.
T

yto stránky nebyly vytvořeny kvůli osobní prezentaci. Existují jen proto, aby podpořily boj skvělých studentů a učitelů plzeňských práv proti bezpráví a zvůli. Na těchto stránkách budou proto přinášeny důkazy toho, že Fakulta právnická byla a je fungující institucí s dobře zvládnutým systémem výuky a vytvořenými kriterii pro hodnocení studentů (jak pravila zpráva Akreditační komise v červnu 2008). Tvrdit něco jiného je lež.

Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.

 

Díky, že jste

Tak už ani Churchill nestačí...

Zatímco servery, včetně toho, na němž sídlí tyto stránky, úpěly pod opakovanými hackerskými útoky a byly nějakou dobu zcela nefunkční, měl jsem tu neuvěřitelnou čest a hlavně obrovskou radost setkat se s naprosto úžasnými a skvělými lidmi, kteří dorazili na pražský křest dalšího dílu našeho nekonečného seriálu o hledání něčeho aspoň trochu rozumného a logického v novém občanském zákoníku (pro nepřítomné: pořád ještě hledáme, stále ještě marně, stále se však nevzdáváme).

Dovolil jsem si ono nádherné setkání se spoustou skvělých lidí uvést oním výrokem Winstona Churchilla, který jako kdyby vyslovil právě o našem občanském zákoníku: je nový a dobrý, ale v čem je nový, v tom není dobrý, zatímco v čem je dobrý, není zase nový. Promptně jsem se však stal objektem zásadní kritiky, kupodivu ne z úst oněch dvou osob, jež zřejmě strženy davem omylem na akci zabrousily, ač jsme se na těchto stránkách o nich nevyjadřovali právě lichotivě. Naopak, osoby, jež považuji za velmi blízké, odsoudily mou nepatřičnou velkorysost, neboť páně Churchillův výrok se na nový občanský zákoník ve skutečnosti vůbec nehodí.

Je sice (dnes zřejmě už každému jen mírně a občas uvažujícímu), že v čem je zákoník nový, v tom není dobrý, o tom samozřejmě nikdo nepochybuje, avšak podle převažujícího přesvědčení ani v tom, v čem není nový, není kupodivu nijak zvlášť dobrý, neb moudra bývalých zákonodárců (ať již jde třeba o § 141 občanského zákoníku z roku 1950 či jiná) nebyla ani dobře opsána.

Naštěstí toho bylo opsáno hodně, po vzoru jedné kdysi dávno nechvalně známé dámy, jež říkala neustále něco k čemukoli, poslušna Tolstého hluboké myšlenky, že nejvíc mluví ti, kdo mají nejméně co říci. Takže není třeba ztrácet naději.

Ostatně, nějaké střípky se už ve zdánlivě nekonečném bahně přece jen blýskají. Zatímco v sousedních germánských zemích si lámou hlavy s nezletilými manželkami mnoha a mnoha příchozích jinověrců, my už tento problém přece máme preventivně vyřešený. Podle § 681 našeho kodexu se přece manželství považuje za platné, dokud není prohlášeno za neplatné a podle § 683 přitom nelze manželství prohlásit za neplatné, pokud bylo uzavřeno nezletilým a bylo počato dítě, které se narodilo živé. Takže hr do počínání a severní sousedé budou jen tiše a tupě zírat, jak jsme je díky našemu kodexu konečně dohnali a předehnali.

Nechme však hromadu právnického balastu zase chvíli stranou.

Moc a moc díky všem, kteří dorazili nebo napsali nebo na nás aspoň mysleli, jste skvělí. Díky, že jste.

« Zpět

webdesign and programning
IDEAS DESIGN