Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.
T

yto stránky nebyly vytvořeny kvůli osobní prezentaci. Existují jen proto, aby podpořily boj skvělých studentů a učitelů plzeňských práv proti bezpráví a zvůli. Na těchto stránkách budou proto přinášeny důkazy toho, že Fakulta právnická byla a je fungující institucí s dobře zvládnutým systémem výuky a vytvořenými kriterii pro hodnocení studentů (jak pravila zpráva Akreditační komise v červnu 2008). Tvrdit něco jiného je lež.

Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.

 

Do Sévres,

aneb vypišme další pozdně prázdninovou soutěž!

Nejenže dnes máme lehčí život, nežli dřív. Dokonce i kila dnes máme lehčí.

Fyzikální veličina je totiž určitá vlastnost jevu, tělesa nebo látky, kterou lze měřit a je možné s ní počítat, přičemž třeba kilogram se rovná mezinárodnímu prototypu kilogramu. Jenže z dosud neznámých příčin onen prototyp uložený ve francouzském Sévres ztratil část své hmotnosti, takže dnešní kilo je o něco málo lehčí než to dřívější.

Exaktně měřených vlastností přibývá a přibývá, a tak se i naše země dobývá na výsluní veličin, zatím aspoň těch měřících. Jen je vážně obtížné určit, zda by se nová veličina měla nazývat 97, 111 nebo ještě úplně jinak? Ostatně, posuďte sami.

Samozřejmě, třeba takové 1282 si na Sévres zuby brousit nemůže. Můžeme sice být rádi, že zoologické zahrady uspoří spoustu peněz, protože nebudou muset hlídat nosorožce, hrochy, žirafy, ba ani šelmy, protože, jak už víme, když hrozí škoda, musí se podle § 1282 občanského zákoníku hlídat dobytek, který však podle důvodové zprávy k onomu novému občanskému zákoníku zahrnuje pouze sudokopytníky náležející k domácím zvířatům. A třeba lev, jak známo, kopyta ani sudá ani lichá nemá vůbec, takže hrozí-li škoda, hlídat ho podle § 1282 občanského zákoníku netřeba.

Když už jsme u těch volně pobíhajících lvů, tygrů a jiných zubatých tvorů, kteří nejsou dobytkem, ani 1046 nebo 1047 se do jihozápadní regionu Ille de France nepodívají. Podle § 1046 odst 2 občanského zákoníku se zajaté stane zvířetem bez pána, jakmile získá svobodu a jeho vlastník je soustavně nestíhá nebo nehledá, takže si ho můžete přivlastnit hned, zatímco zkrocené zvíře, které vlastník nestíhá, si podle § 1047 odst.1 ob­čanského zákoníku můžete přivlastnit teprve, pokud se v přiměřené době šesti týdnů nevrátí k vlastníkovi.

Už jsme proto připomínali, že když potkáte na svém pozemku rozzuřeného tygra či lva, ba i hyenu nebo krokodýla, musíte dotazem zjistit, zda je zvířetem zajatým, jež uprchlo, anebo zvířetem zkroceným, jež ovšem rovněž uprchlo, a podle odpovědi si ho můžete nechat hned nebo taky až za šest neděl.

Ne že by tahle ustanovení nebyla dost hloupá, ale světová přece jen nejsou a na ty 97 či 111 fakt nemají.

Je blbější ukládat povinnost zacházet důstojně a zdvořile s každou fekálií nebo svobodně trhat cizí nehty?

Že je zakázáno naložit nedůstojným způsobem s tím, co má původ v lidském těle, stanoví totiž § 111 odst. 3 našeho občanského zákoníku. Ale podle § 97 odst. 2 občanského zákoníku se zase má za to, že každý udělil komukoli souhlas s oddělením té části svého těla, která se zase přirozeně obnoví (přinejmenším tedy vlasů, chlupů či nehtů). Uznejte, to už opravdu světové je.

A protože je třeba být transparentní, měli bychom prostě vypsat soutěž o největší blbost, abychom číslo takového paragrafu mohli prosazovat jako příslušnou mezinárodní jednotku. I když konkurence taky nespí, ale naopak posiluje, jak by mohli vyprávět oficiální (oficiálně označení) nepřátelé Evropské unie, jako třeba veverky, nosálové a jim podobní.

« Zpět

webdesign and programning
IDEAS DESIGN