Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.
T

yto stránky nebyly vytvořeny kvůli osobní prezentaci. Existují jen proto, aby podpořily boj skvělých studentů a učitelů plzeňských práv proti bezpráví a zvůli. Na těchto stránkách budou proto přinášeny důkazy toho, že Fakulta právnická byla a je fungující institucí s dobře zvládnutým systémem výuky a vytvořenými kriterii pro hodnocení studentů (jak pravila zpráva Akreditační komise v červnu 2008). Tvrdit něco jiného je lež.

Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.

 

Hradně připomínková

aneb co kdo řekl třeba v únoru 2014

Bývala samozřejmě kdysi dávno doba, kdy plzeňští studenti nadšeně a halasně vyvolávali Komisařka na hrad (Mírov). Dnes je tomu ovšem jinak, mnohé komisařské veličiny padly, ba přímo upadly (do zapomnění, ba i jinam) a volá se po hradním umístění jiných. Konečně se po dlouhé době média probudila ze zimního spánku trvajícího až do září, a poreferovala nejen o tom, že nejmenovaný pan exministr by možná toho prezidenta nakonec přece jen vzal, ale i o tom, že už nyní drtivě válcuje své možné protivníky. Stejně tak, jako kdysi, když se utkal o hejtmanskou funkci a rozdrtil svého soka zdrcujícím, ba přímo devastujícím poměrem 15:15.

A stejně vítězně si počínal i dnes, když zhruba v jednu hodinu našeho letního času 614 hlasujících nechtělo za kandidáta ani pana exministra, ani dalšího kandidáta, zatímco 65 chtělo jen pana exministra a 77 zase jen onoho dalšího kandidáta. Není ostatně divu, vždyť už 7. února 2014 prakticky všechna média citovala výrok nejmenovaného exministra financí, že „Pospíšil myslí jako Merkelová.“

Pravda, tehdy jsme se mylně domnívali, že by se snad pan exministr nečekaně ztotožnil v výrokem paní kancléřky, že „občanský zákoník našemu životu spíše překáží.“

To je sice pravda a nic než pravda, ale u pana exministra by takový názor přece jen překvapil, neb onu obtížnou normu přece celou svou duší prosazoval. Spíše tedy půjde o jinou cennou myšlenku, např. „dobré zákony posilují důvěru občanů ve stát.“ A protože důvěra občanů ve státu neustále posiluje, vidíme, jak dobrý občanský zákoník je a že posílit důvěru občanů ve stát se tvůrcům a prosazovatelům občanského zákoníku skvěle povedlo.

Stejně jako v případě závratného a stále závratnějšího uznání, jehož se našemu občanskému zákoníku dostává, i politické strany, za jejich slávu a krásu pan exministr coby jejich věrný člen i nečlen bojoval, dosahují úspěchů stále závratnějších. Považte jen, kam to dotáhla ODA, jejímž věrným členem byl po celou dobu jejího vládního působení, či ODS, jejímž věrným členem byl po dobu svého vládního působení, ba i TOP 09, za kterou se hrdě bil, aby v Evropském parlamentu mohl statečně bojovat se všemi zásadními nepřáteli Evropské unie, ať už jsou to veverky, vrány nebo snad mývalové.

« Zpět

webdesign and programning
IDEAS DESIGN