Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.
T

yto stránky nebyly vytvořeny kvůli osobní prezentaci. Existují jen proto, aby podpořily boj skvělých studentů a učitelů plzeňských práv proti bezpráví a zvůli. Na těchto stránkách budou proto přinášeny důkazy toho, že Fakulta právnická byla a je fungující institucí s dobře zvládnutým systémem výuky a vytvořenými kriterii pro hodnocení studentů (jak pravila zpráva Akreditační komise v červnu 2008). Tvrdit něco jiného je lež.

Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.

 

Na rozdíl od pitomostí

již dávno zapomenutých...

Že občanský zákoník nepřináší řešení prakticky libovolně vymyšlené situace, by si mohl myslet jen naprostý trouba.

Dostali jste jako člen nějakého spolku rozhodčí nález od jeho rozhodčí komise, vykašlali jste se jako správný zodpovědný člověk na všechna poučení a oni teď proti Vám vedou exekuci?

No a?

Na rozhodnutí orgánu spolku, které je v rozporu s dobrými mravy, se přece podle § 245 občanského zákoníku hledí, jako kdyby vůbec nebylo přijato. Proč se tedy trápit s nějakým odvoláním?

Prodal statutární orgán spolku staré spolkové auto někomu, koho ale ani trochu nemáte rádi? Na rozhodnutí orgánu spolku, které je v rozporu s dobrými mravy, se přece podle § 245 občanského zákoníku hledí, jako kdyby vůbec nebylo přijato, a to by v tom byl čert, aby takový prodej nebyl aspoň trochu v rozporu s dobrými mravy.

Doslechli jste se, že nějaký spolek někomu prodal dům, auto či hrábě a vůbec se Vám to nelíbí, i když nejste členem toho spolku? Podle § 258 občanského zákoníku přece každý člen spolku nebo ten, kdo má na tom zájem (hodný právní ochrany) může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku.

A copak snad závist není zájem hodný právní ochrany?

Vždyť právě před sedmi lety se dostalo právní a mediální ochrany, ba dokonce netušené podpory a pomoci, i těm největším nesmyslům, které závistivci pouštěli do světa: například že jsem hrubě porušil zákon tím, že jsem se odchýlil od své vlastní zavedené praxe, že doba od 2.5. 2004 do 23. 8. 2005 činí právě dva měsíce a 13 dní, viz univerzitní č. j. R  – 584  – 1O, že komise sestávající z předsedy, místopředsedy a tří členů se může usnášet za přítomnosti nejméně poloviny členů, to jest šesti, viz univerzitní č.j. R  – 377  – 10, že skladovatel nemá moc mluvit, protože podle § 2426 odst. 2 občanského zákoníku „škodu způsobenou vadou výrobku nahradí, upozornil-li na ni,“ á pardon, to poslední už je zase z trochu jiného soudku a na rozdíl od pitomostí již zapomenutých to platí pořád.

« Zpět

webdesign and programning
IDEAS DESIGN