Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.
T

yto stránky nebyly vytvořeny kvůli osobní prezentaci. Existují jen proto, aby podpořily boj skvělých studentů a učitelů plzeňských práv proti bezpráví a zvůli. Na těchto stránkách budou proto přinášeny důkazy toho, že Fakulta právnická byla a je fungující institucí s dobře zvládnutým systémem výuky a vytvořenými kriterii pro hodnocení studentů (jak pravila zpráva Akreditační komise v červnu 2008). Tvrdit něco jiného je lež.

Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.

 

Odebírání titulů

Netuším, jak by to chtěla škola nebo ministerstvo nebo prostě někdo udělat a jsem přesvědčen, že to prostě nejde. Protože co právník, to názor, ptal jsem se asi deseti právníků, kterých si pro jejich znalosti velmi vážím a všichni sdílejí názor, že to prostě nejde.

« Zpět

webdesign and programning
IDEAS DESIGN