Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.
T

yto stránky nebyly vytvořeny kvůli osobní prezentaci. Existují jen proto, aby podpořily boj skvělých studentů a učitelů plzeňských práv proti bezpráví a zvůli. Na těchto stránkách budou proto přinášeny důkazy toho, že Fakulta právnická byla a je fungující institucí s dobře zvládnutým systémem výuky a vytvořenými kriterii pro hodnocení studentů (jak pravila zpráva Akreditační komise v červnu 2008). Tvrdit něco jiného je lež.

Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.

 

Pětiletý zletilý,

nebo vlastně spíš zletilá, to je opravdu pokrok!

Žijeme ve šťastných časech a hlavně na šťastném místě.

Posuďte ostatně sami. V roce 711 se arabští dobyvatelé vylodili ve Španělsku (viz třeba heslo Islámská expanze na Wikipedii), skoro celé je obsadili a brousili si zuby i na zbytek Evropy. Za časů krále Václava I. někdy na jaře 1241 vpadli na Moravu Mongolové (podle lidových pověstí Tataři). V 16. a 17. století zase hlavní hrozbu pro tehdejší Evropu představovaly turecké vpády. Roku 1529 obléhali Turci Vídeň a hrozili zaplavit celou Evropu a znovu to zkusili i v roce 1683 (včetně druhého obležení Vídně). Během 17. století drancovali piráti z Tunisu a Alžíru dokonce anglické břehy (vyplenili například město Penzance, ale i mnohá další). Zato dnes?

Evropu ohrožuje vrána domácí, medvídek mýval anebo malinký jelínek (dokonce se jmenuje muntžak malý), který je k vidění leda v několika zoo.

Pravda, pár útěkářů prý běhá kdesi v jižní Anglii či Walesu, ale jak to po brexitu ohrožuje Evropskou unii, ví určitě jen sami malí muntžakové. Nezměrnou hrozbou je ovšem i nosál, kterého ovšem ve volné přírodě nikdo nikde v Evropě nenašel, takže z jeho strany jde o ohrožování značně virtuální. Nosálové v Jižní, ba i Střední Americe se pochechtávají pod svůj dlouhý nos, jak se před nimi celá Evropa třese hrůzou, ačkoli je zná jen z obrázků, a u vědomí tohoto děsu jistě turistům pózují s hrozivě vyceněnými zuby.

Vidíte sami. V minulosti Evropu ohrožovala islámská invaze, zatímco dnes se na nás přes tisíc kilometrů oceánu zubí nosálové (označení za zvířata ohrožující Evropskou unii). Prostě šťastná doba. O šťastném místě ani nemluvě.

Mohli jsme si například v neděli přečíst, že Německo řeší problém, že v zemi vzrostl počet manželství s nezletilými dívkami, přičemž manželé oněch nezletilých, vesměs již těhotných dívek se dovolávají práva šarija, které jim taková manželství umožňuje. Nic takového se však u nás prostě stát nemůže.

Pravda, manželství podle § 672 odst. 1 občanského zákoníku nemůže uzavřít nezletilý. To je však jen drobná obezlička, jež nikoho nemůže vést k tomu, aby snad volal po zavedení práva šarija. Podle § 683 občanského zákoníku přece manželství nelze prohlásit za neplatné, pokud bylo uzavřeno nezletilým a bylo počato dítě (jež se narodilo živé). Proč by se tedy někdo pídil po právu šarija, když to tuzemské mu umožní totéž?

Zletilosti se přitom podle § 30 odst. 2 občanského zákoníku nabývá mimo jiné i uzavřením manželství a svéprávnost takto nabytá se neztrácí ani prohlášením manželství za neplatné nebo jeho zánikem.

« Zpět

webdesign and programning
IDEAS DESIGN