Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.
T

yto stránky nebyly vytvořeny kvůli osobní prezentaci. Existují jen proto, aby podpořily boj skvělých studentů a učitelů plzeňských práv proti bezpráví a zvůli. Na těchto stránkách budou proto přinášeny důkazy toho, že Fakulta právnická byla a je fungující institucí s dobře zvládnutým systémem výuky a vytvořenými kriterii pro hodnocení studentů (jak pravila zpráva Akreditační komise v červnu 2008). Tvrdit něco jiného je lež.

Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.

 

Rychlostudenti

Rychlostudenti představují jeden z největších bludů kritiků poměrů na plzeňských právech. Jde totiž o studenty, kteří nejenže nestudovali kratší dobu než ostatní, ale zpravidla studovali o něco déle: tito studenti nejprve studovali na jiné právnické fakultě nebo jiné vysoké škole, potom se dostali na plzeňská práva a zde „dostudovali“ už jen zbytek studia. Úsměvné je, že například zákon o vysokých školách stanoví, že absolventům tak zvaného celoživotního vzdělávání se uzná až 60% splněných studijních povinností, pokud se tedy postupuje přesně podle zákona, pak takový absolvent studuje práva podle zákona dva roky (40% z pěti let jsou totiž dva roky). Pro ty, které to zajímá, jde o § 60 odst. 2 zákona o vysokých školách.

Takzvaní rychlostudenti jsou tedy studenti, kteří zpravidla studovali déle než předepsaných pět let, na plzeňské právnické fakultě však studovali kratší dobu (protože studovali jinde). Předsedkyně Akreditační komise původně prorokovala, že jich bude kolem 400, teď se mluví asi o deseti, jsem přesvědčen, že v pořádku budou nakonec po přešetření všichni.

Problém je, že nejdřív se měsíc prorokovalo, co je všechno špatně, potom se 31.10.2009 zřídila komise, která má zjistit co je špatně (tedy jestli je vůbec něco špatně).

« Zpět

webdesign and programning
IDEAS DESIGN