Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.
T

yto stránky nebyly vytvořeny kvůli osobní prezentaci. Existují jen proto, aby podpořily boj skvělých studentů a učitelů plzeňských práv proti bezpráví a zvůli. Na těchto stránkách budou proto přinášeny důkazy toho, že Fakulta právnická byla a je fungující institucí s dobře zvládnutým systémem výuky a vytvořenými kriterii pro hodnocení studentů (jak pravila zpráva Akreditační komise v červnu 2008). Tvrdit něco jiného je lež.

Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.

 

Statutární novinka nebo

statutární relikt?

Kdyby byli dávní státníci alespoň z poloviny tak moudří, jako třeba ti, kdo nám nadělili náš nový moderní občanský zákoník, kdo ví, jaká by byla naše horká současnost a hlavně minulost.

Když autoři nového kodexu v důvodové zprávě odhalili, že pojem právní úkon je totalitní úlitbou Slovákům a jejich jazyku, mohlo ještě panu císaři Františku I. projít, že pojem právní úkon nechal nacpat do občanského zákoníku z roku 1811 (např. do § 859). Jak jsme už psali, císař pán se mohl při použití hanebně vymlouvat, že když dovolil použít slovakofilský totalitní pojem právního úkonu, byl v tom nevinně, protože slovo komunismus vymyslel přece pan Etienne Cabet až v roce 1839 a spisovná slovenština se dokonce datuje až od počinů pana Ludovíta Štúra z roku 1844.

Ale císař Vilém II. (císařem byl od roku 1888 do roku 1918) se už rozhodně vymlouvat nemůže.

Bismarcovský německý občanský zákoník z roku 1896, který schválil, totiž používá pojmu právní úkon, který důvodová zpráva k našemu občanskému zákoníku označila za totalitní relikt poplatný slovenštině, namátkou např. v § 111: ein einseitiges Rechtgeselschäft…, a také v § 127, § 134, § 138 až 144 a řadě dalších. A co potom udělal tenhle, podle důvodové zprávy k našemu občanskému zákoníku slovakofilní a komunistický císař? V roce 1917 nechal projet Lenina Německem, aby mohl v Rusku začít s revolucí (dokonce vlak německého korunního prince musel na nádraží v Halle čekat, než projede vlak s Leninem). Kdyby byli dávní státníci alespoň z poloviny tak moudří, jako třeba ti, kdo nám nadělili náš nový moderní občanský zákoník, mohl být císař Vilém II. odhalen už tehdy.

Není proto divu, že důvodová zpráva k občanskému zákoníku klade tak velký důraz na důsledné odmítnutí totalitní terminologie a na očištění našeho práva od zbytků totalitních pojmů (s čištěním mají ostatně podpůrci nového kodexu velké zkušenosti ze svého akademického působení, kdy nejprve čistili, ba leštili, kliky na nejmenované fakultě, a pak před sedmi roky nadšeně čistili celou fakultu, jistě včetně sanitární keramiky).

Právě s ohledem na důraz na důsledné odmítnutí totalitní terminologie v občanském zákoníku tedy i podle něj každá právnická osoba nutně musí mít svůj statutární orgán.

Pravda, pojem statutárního orgánu zavedly až předpisy ze 60 let (občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., občanský zákoník č. 40/1964 Sb. a tehdejší hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb.). Důvodová zpráva k tehdejšímu hospodářskému zákoníku také statutární orgán poprvé definovala (jako toho pracovníka nebo člena, případně kolektiv pracovníků nebo členů, který je oprávněn jednat jménem socialistické organizace navenek ve všech věcech).

Dřívější předpisy, dokonce ještě třeba i zákon o hospodářské arbitráži (č. 121/1962 Sb. v § 41 odst. 3) hovořily naopak o statutárním zástupci.

Vidíme tedy sami s úctou a obdivem, jak důsledná ona očista nového zákoníku od prožluklé totalitní terminologie je. fake rolex

« Zpět

webdesign and programning
IDEAS DESIGN