Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.
T

yto stránky nebyly vytvořeny kvůli osobní prezentaci. Existují jen proto, aby podpořily boj skvělých studentů a učitelů plzeňských práv proti bezpráví a zvůli. Na těchto stránkách budou proto přinášeny důkazy toho, že Fakulta právnická byla a je fungující institucí s dobře zvládnutým systémem výuky a vytvořenými kriterii pro hodnocení studentů (jak pravila zpráva Akreditační komise v červnu 2008). Tvrdit něco jiného je lež.

Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.

 

Úleva, kterou

přináší poznání, že při každé lidské činnosti vzniká nějaký ten odpad.

Ba dokonce nejen lidské. Ženete stádo dobytka přes sousedův pozemek, případně byt, jak Vám nově umožňuje nový občanský zákoník, a nějaký ten odpad tam po proháněných dobytčatech prostě zbyde.

Samozřejmě se nemusíte omezovat na dobytek a přes sousedův pozemek můžete klidně hnát třeba vlky, protože podle § 1275 odst. 1 občanského zákoníku služebnost průhonu zakládá právo hnát přes cizí pozemek zvířata, a to zřejmě jakákoli, i když v případě, že poženete vlky nebo třeba lvy, je velká pravděpodobnost, že by se role mohly obrátit. A protože podle § 3023 občanského zákoníku co platí pro vlastníka pozemku, platí i pro vlastníka jiné nemovité věci, sjednejte si právo hnát dobytek přes cizí pozemek, a ten bude zírat, až mu ho poženete bytem či aspoň domem.

A protože podle onoho § 1275 odst. 1 občanského zákoníku je s právem hnát zvířata přes cizí pozemek, byt, dům a podobně, spojeno i právo jezdit tam na jiných než motorových vozidlech, udělejte si třeba takovou malou cykloradost v cizí ložnici.

Jen pro upřesnění a pro jistotu, tou radostí v cizí ložnici mám na mysli, že přes ni budete projíždět na kole, případně jiném nemotorovém vozidle. Ale neodbočujme, po lidských i jiných aktivitách prostě zbývá nějaký odpad, nějaké to smetí.

Někdy je obtížné to rozeznat a tak nám musí někdo povolaný poradit.

Například když v občanském zákoníku § 1878 odst. 2 říká, že splyne-li dlužník s jedním z více věřitelů, zanikají i pohledávky těch ostatních věřitelů, zatímco § 1994 nám kategoricky stanoví, že nic takového, přesně v tomto případě pohledávky ostatních věřitelů nezanikají. Tady nám pan autor zákoníku moudře prozradil (jak už víme, v Bulletinu advokacie č. 11/2013, str. 27), že § 1878 odst. 2 občanského zákoníku je jen takové právnické smetí, případně jiný odpad, co po někom zbyde.

Když § 222 odst. 2 občanského zákoníku říká, že „správnost a úplnost listiny přítomných ověří svolavatel,“ zatímco § 223 téhož poněkud překvapivě stanoví, že „správnost a úplnost listiny přítomných ověří svolatel,“ snadno pochopíme, že páni autoři byli hluboce znepokojeni, jak je jejich občanský zákoník přehnaně stručný, proto nenápadně stanovili totéž dvakrát za sebou, jenže to opsali špatně, takže odsoudili § 223 do role právnického smetí, či jak to pan autor onehdy pojmenoval.

Když § 386 odst. 1 občanského zákoníku ukládá zveřejnit stanovy nadace, ačkoli nadace žádné nemá, prostě víme, že každá lidská činnost kolem sebe trousí všelijaký odpad a je po trápení.

Když čteme, že podle § 1334 odst. 1 občanského zákoníku se zástavní právo k účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů vztahuje na všechny cenné papíry, které tam jsou zapsány, neboli se nevztahuje na nic, neboť na takový účet se žádné cenné papíry nezapisují a zapisovat nemohou (zapisují e tam jen zaknihované cenné papíry, což je ale podle občanského zákoníku něco docela jiného), netřeba se trápit (tedy pokud nejste zrovna zástavní věřitel, který má tím pádem v zástavě, hm, jaksi leda ten odpad pocházející z člověka, slušně řečeno nic), neb prostě lidská, ba i jiná činnost plodí nějaký ten odpad. Příkladů by ostatně jen v citovaném zákoníku bylo možná i několik tisíc.

« Zpět

webdesign and programning
IDEAS DESIGN