Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.
T

yto stránky nebyly vytvořeny kvůli osobní prezentaci. Existují jen proto, aby podpořily boj skvělých studentů a učitelů plzeňských práv proti bezpráví a zvůli. Na těchto stránkách budou proto přinášeny důkazy toho, že Fakulta právnická byla a je fungující institucí s dobře zvládnutým systémem výuky a vytvořenými kriterii pro hodnocení studentů (jak pravila zpráva Akreditační komise v červnu 2008). Tvrdit něco jiného je lež.

Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.

 

Vám všem

Odpověď na otázku proč si kazit vánoce novým kvalitním občanským zákoníkem připomínajícím třeba libušskou radarovou věž (která není ani v Libuši ani na ní není žádný radar) je vskutku překvapivá: je to naopak, vždyť nám všem dodává sebevědomí.

Vánoce jsou dnes víc než cokoli jiného časem, kdy se lidé obdarovávají, a tak bychom určitě neměli zapomenout, jaký nezměrný dar jsme všichni dostali v občanském zákoníku.

Například tím, že § 386 odst. 1 občanského zákoníku ukládá zveřejnit stanovy nadace, ačkoli nadace žádné nemá, dostali vzácný dárek všichni, kdo kdy pochybovali o svých schopnostech a o své moudrosti a všelijak se podceňovali. Ať děláte jakékoli hlouposti, na tohle přece nemáte. Kdo by ještě mohl mít nějaký mindrák, když si přečte třeba, že dům je součástí pozemku, ale pozemek je součástí části domu (neboť podle § 506 odst. 1 občanského zákoníku je dům, neboli budova, součástí pozemku, na němž je postaven, zatímco byt bývá tak zvanou jednotkou podle § 1159, kterou tvoří byt a podíl na společných částech nemovité věci, do níž ovšem patří podle § 1160 odst. 2 občanského zákoníku vždy i pozemek, na němž byl dům zřízen). Stačí se začíst do takových nepopsatelně duchaplných ustanovení a úplně každý si musí připadat jako Einstein. Sice jsme se konečně dočkali první novely onoho nedotknutelného předpisu (zákonem č. 460/2016 Sb.), ale stejně nám zbylo dost a dost pitomostí, jež potlačí jakékoli mindráky.

Pravda, už v minulosti chtěli skvělí a dobří autoři zabránit jakýmkoli mindrákům všech, kdo umí počítat aspoň do pěti, když objevili (podle univerzitního č.j. R-373–10), že komise, která má předsedu, místopředsedu a tři členy, je schopna se usnášet polovinou svých členů, pročež je schopna usnášení, když jich přijde šest. Jenže co jsou nějaké přitroublé dopisy z hlediska povzbuzení sebevědomí veřejnosti proti celému zákoníku?

Ostatně, i díky tomu, koho jsme si vyslali do Evropského parlamentu přece dobře víme, jaké nebezpečí nám v těchto nelehkých časech hrozí a od koho (především od mývalů, nově europarlamentně odhalených jako tvorové unii nebezpeční).

Proto hlavu vzhůru.

Nejen o vánocích všechno jen NEJ, NEJ a zase NEJ všem těm, kdo do pěti počítat umí.

Všem Vám.

« Zpět

webdesign and programning
IDEAS DESIGN