Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.
T

yto stránky nebyly vytvořeny kvůli osobní prezentaci. Existují jen proto, aby podpořily boj skvělých studentů a učitelů plzeňských práv proti bezpráví a zvůli. Na těchto stránkách budou proto přinášeny důkazy toho, že Fakulta právnická byla a je fungující institucí s dobře zvládnutým systémem výuky a vytvořenými kriterii pro hodnocení studentů (jak pravila zpráva Akreditační komise v červnu 2008). Tvrdit něco jiného je lež.

Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.

 

Vztah plzeňské a karlovarské vysoké školy

Karlovarská bakalářská vysoká škola byla první soukromou vysokou školou, která působila v právní oblasti. Absolventům této školy za stanovených podmínek bylo umožněno studovat na plzeňských právech (pokud měli stanovený prospěch, udělali rozdílové zkoušky ats.). Stejně se postupovalo i ve vztahu k jiným vysokým školám, například ve vztahu k Vysoké škole aplikovaného práva a podobně. V dubnu 2008 vznesla Akreditační komise požadavek, aby stejná možnost byla dána studentům všech bakalářských škol v republice. To vedlo k zastavení tohoto systému do doby, nežli se zjistí, zda by byl zájem a kolika lidí by se věc týkala. Další vývoj už neznám. Z karlovarské školy, ale třeba i z Vysoké školy aplikovaného práva přicházelo několik desítek absolventů ročně.

« Zpět

webdesign and programning
IDEAS DESIGN