Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.
T

yto stránky nebyly vytvořeny kvůli osobní prezentaci. Existují jen proto, aby podpořily boj skvělých studentů a učitelů plzeňských práv proti bezpráví a zvůli. Na těchto stránkách budou proto přinášeny důkazy toho, že Fakulta právnická byla a je fungující institucí s dobře zvládnutým systémem výuky a vytvořenými kriterii pro hodnocení studentů (jak pravila zpráva Akreditační komise v červnu 2008). Tvrdit něco jiného je lež.

Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.

nadpis

Do Sévres,

aneb vypišme další pozdně prázdninovou soutěž!

Celý článek »

nadpis

Obklopen nepřáteli

Evropské unie, ať už jde o veverky nebo vrány domácí, pociťuji úctu

Celý článek »

nadpis

Nutrie a tradice,

případně naopak.

Celý článek »

webdesign and programning
IDEAS DESIGN